Selecteer een pagina
Deel deze blogpost:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Wat is de rol van ventilatie bij de verspreiding van COVID-19? In de media wordt hierover druk gespeculeerd. Het RIVM heeft een advies over de ventilatienormen opgesteld.

Vooralsnog houdt het RIVM zich vast aan de COVID-19 richtlijn, die aangeeft dat het momenteel onduidelijk is in hoeverre aerogene verspreiding (via zwevende deeltjes in de lucht) een rol speelt bij de verspreiding van het virus. Op dit moment worden door meerdere universiteiten en kennisinstituten onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen en/of de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 in een ruimte. Uiteraard volgt het RIVM deze ontwikkelingen op de voet en zal men – als daar aanleiding toe is – het huidige beleid aanpassen.

In de richtlijn staat het volgende:

“Voor woningen en (bedrijfs)gebouwen, inclusief binnensportlocaties, is het vooralsnog niet nodig af te wijken van huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. Wel is van belang na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten gebruikt worden (zoals sportscholen en vergaderruimtes), hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en het ventilatiesysteem hiervoor geschikt is.”

Recirculatie

Bij systemen die lucht binnen één gemeenschappelijke ruimte recirculeren is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten, hoewel bewijs daarvoor nog ontbreekt. Het advies van het RIVM is om uit voorzorg recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte te vermijden en de lucht voldoende te verversen.

Als het gaat om systemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes (HVAC-systemen) is het RIVM wat terughoudender: Naast het feit dat er nog onvoldoende bruikbare data beschikbaar is, heeft ook het uitzetten van de recirculatie gevolgen voor het binnenklimaat in het hele gebouw.

Voldoet uw ventilatiesysteem?

In dit kader kan het dus geen kwaad om als gebouwbeheerder nog eens goed na te gaan of het ventilatiesysteem (nog) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Heeft u hier twijfels over, of is de functie van het gebouw in de loop der tijd veranderd, win dan het advies in van een onafhankelijk expert.

Triade Service & Onderhoud kan uw ventilatiesysteem inspecteren en u voorzien van een duidelijk advies indien blijkt dat er aanpassingen benodigd zijn. We maken hierbij gebruik van ons uitgebreide kennisnetwerk, zowel bij het adviestraject als bij de eventuele uitvoering.

Meer weten? Neem contact met ons op:

Bel 085 – 8000 901 of stuur een mail naar Willem de Bruin, wdebruin@triadeso.nl.

Auteur: Willem de Bruin

Auteur: Willem de Bruin

CEO Triade Service & Onderhoud

TRIADE Service & Onderhoud is gespecialiseerd in multidisciplinair en integraal beheer en onderhoud. Door onze brede expertise in het strategisch beheer en onderhoud van vastgoed, zijn wij in staat om u optimaal te ontzorgen op zowel technisch, multidisciplinair en integraal niveau. Meer informatie? kijk op onze website www.triadeso.nl, of neem contact op via info@triadeso.nl of telefoon: 085 8000901