Selecteer een pagina
Deel deze blogpost:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Hoe gaat u nu om met uw pand als (nagenoeg) iedereen thuis werkt?

In dit soort situaties is een vorm van leegstandsbeheer de oplossing. Bij minimaal gebruik van uw object, is ook de belasting voor de installaties minimaal. Uiteraard zijn er elementen die hier geen invloed van ondervinden (denk aan bijvoorbeeld brandmeldinstallaties) alleen dienen deze wel te blijven voldoen aan de geldende wet & regelgeving.

Nog iets wat u zeker niet wilt, is onverwachte gebreken ervaren. Bekende voorbeelden hiervan zijn het kromtrekken of breken van met water volgezogen plafondplaten, lekkages die worden veroorzaakt door verstopte afvoeren, het corroderen van installaties en installaties die continue door blijven draaien. Leegstand zonder onderhoud is daarmee directe kapitaalvernietiging.

Strategie bepalen

Om onnodige kosten te voorkomen, is het nodig om een aantal keuzes te maken. Het startpunt hiervan is een leegstandsbeheerplan. Met dit plan kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden over energiegebruik, veiligheid, gezondheid en wettelijke verplichtingen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van: waterschade, brandschade, legionellavorming, koolmonoxide vorming en explosiegevaar. Uiteraard is het blijven voldoen aan de huidige wet & regelgeving ook van belang.

 

Quickscan

Om de risico’s van een leegstaand pand in beeld te krijgen, starten wij met een quickscan. Door middel van deze scan krijgen wij een duidelijk beeld over de installatietechnische onderdelen, het gebruik hiervan en daarmee de onderhoudsbehoefte. Dit levert een transparant beeld op, waardoor de juiste onderhoudskeuzes gemaakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten en veiligstellen van onnodige energievreters zoals boilers, het op druk houden van de cv-installatie en het doorspoelen van leidingen ter voorkoming van legionellabesmetting.

 

Inspectierondes

‘Gedurende de “leegstandsperiode” voeren wij gerichte controlerondes uit, waarbij het pand en de installaties worden gemonitord aan de hand van een visuele controle en het (mits aanwezige) gebouw beheer systeem. Hierbij kijken wij ook naar het energieverbruik, verlichting, en juist gebruik van de installaties.

Hiermee bent u verzekerd dat uw installaties in de juiste staat blijven, het energieverbruik onder controle blijft, en geen onnodige gebreken ontstaan. Dit alles terwijl u netjes blijft voldoen aan de geldende wet & regelgeving.

Meer informatie over de mogelijkheden voor uw object? Mail naar info@triadeso.nl of bel naar 085 800 0901.

 

Het totale leegstandsonderhoud hebben wij tevens ondervangen in ons FLEXi 3.0 Contract. Onderhoud op basis van behoefte waarbij op- en afgeschaald kan worden. Meer info over ons FLEXi contract? Hier leest u ons artikel: FLEXi 3.0

Auteur: Willem de Bruin

Auteur: Willem de Bruin

CEO Triade Service & Onderhoud

TRIADE Service & Onderhoud is gespecialiseerd in multidisciplinair en integraal beheer en onderhoud. Door onze brede expertise in het strategisch beheer en onderhoud van vastgoed, zijn wij in staat om u optimaal te ontzorgen op zowel technisch, multidisciplinair en integraal niveau. Meer informatie? kijk op onze website www.triadeso.nl, of neem contact op via info@triadeso.nl of telefoon: 085 8000901