Selecteer een pagina

Diensten

Bekijk hieronder ons dienstenportfolio. 

De combinatie van uitgebreide kennis van wet- en regelgeving met een multidisciplinaire aanpak levert het volgende overzicht op:

Vastgoed – objecten

Hoe verzorgt u het beheer en het onderhoud van uw object(en)? Weet u precies wat de staat is van uw vastgoed? Welke onderhoudstrategie past het beste bij uw object en organisatie? Welke SLA’s en KPI’s zijn van belang voor de borging van uw exploitatie en hoe houdt u controle op deze onderhoudskosten? Dit zijn zaken die Triade Service & Onderhoud aan de voorzijde met u doorneemt en in kaart brengt. Uiteindelijk dient uw vastgoed een bijdrage te leveren aan uw bedrijfsproces.

-Onderhoudsstrategie

Optimaal beheer en onderhoud begint met een passende onderhoudsstrategie. Triade Service & Onderhoud kan u helpen bij het opstellen van een onderhoudsstrategie die perfect aansluit op uw organisatiestructuur.

Door onze brede kennis op het gebied van beheer, onderhoud en exploitatie zijn wij in staat om, samen met u, een plan op te stellen dat zorgdraagt voor de optimale borging van uw (primaire) bedrijfsproces of exploitatiemodel.

Lange termijn

Er zijn diverse manieren waarop wij u binnen beheer en onderhoud van uw vastgoed kunnen ondersteunen. Door middel van een 0-meting (Quick scan) brengen wij uw object (desgewenst integraal) in beeld. Nadat wij in overleg met u een onderhoud-strategie hebben vast gesteld, wordt het meerjaren-onderhoud ingericht.

D.m.v. een gebouwmanagementsysteem (GMS) kunnen wij proactief acteren, en u van voorzien van relevante management informatie t.b.v. uw exploitatie. D.m.v. de 24-uurs storingsdienst zorgen wij dat binnen de afgestemde SLA’s storingen en/of calamiteiten tijdig verholpen worden.

Door het jaarlijks uitvoeren van een conditiemeting of quick-scan, bent u te allen tijde op de hoogte van de staat van uw object en KPI’s en bent u verzekerd van een actueel, op uw strategie aansluitend meerjaren-onderhoudsplan.

Certificering en inspectie(s)

Ongeacht het type vastgoed, de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van uw pand(en) heeft de hoogste prioriteit. Het is daarom belangrijk te weten in wat voor een staat uw vastgoed verkeert. Om daar een goed antwoord op te geven dienen vele vragen beantwoord te worden: Voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen? Hoe is het gesteld met de brandveiligheid? Wat is de kwaliteit van het binnenmilieu? Gebruikt u duurzame materialen? Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

Nu kunt u natuurlijk voor ieder onderwerp een aparte inspectie laten uitvoeren, maar het is uiteraard veel efficiënter om één inspectie uit te laten voeren die met alle relevante elementen rekening houdt. Wij kunnen voor u een zogenaamde integrale inspectie uitvoeren, waarmee u er zeker van kan zijn dat de inspectie volledig is, en ook qua certificeringseisen aan de huidige wet- en regelgeving voldoet.

 

Hieronder een overzicht van de meest relevante (NEN)inspecties en certificeringen.

 

Wilt u meer weten over integrale gebouwinspecties? Of er ons één laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op!

BREEAM

Wilt u uw vastgoedobject laten beoordelen op duurzaamheid? Met als eindresultaat een internationaal erkend BREEAM-certificaat? BREEAM-NL is hét instrument om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. De resultaten geven inzicht aan beleggers, aandeelhouders, kopers, beheerders en huurders.

Eerst in kaart brengen?

Als u (nog) geen uitgebreid onderzoek wilt uitvoeren, maar behoefte heeft aan een indicatie van de duurzaamheidsfactor van uw gebouwen, kunt u kiezen voor een BREEAM-Quickscan. Door middel van een visuele inspectie in combinatie met een deskstudy (op basis van tekeningen en onderhoudsdocumenten) zijn wij in staat om u een indicatie te geven van de eventueel haalbare score. Desgewenst ontvangt u een aanvullend advies om de score te verbeteren. Hiermee heeft u direct een basis paraat die als onderlegger kan fungeren voor het behalen van uw BREEAM Certificaat.

Officiële meting

BREEAM beoordeelt een gebouw op een groot aantal duurzaamheidsthema’s. Elke categorie kent een aparte weging, die leidt tot een uiteindelijke BREEAM-score van 1 tot 5 sterren. Voor een officiële meting heeft u twee partijen nodig: een officieel BREEAM-expert en een onafhankelijk assessor. De eerste helpt u de kengetallen te verzamelen en verbeteringen door te voeren. De tweede toetst of u aan de beoordelingscriteria voldoet. Daarna toetst ook de Dutch Green Building Council (DGBC) of deze beoordeling klopt.

Meer weten over BREEAM? Kijk op BREEAM.nl of neem contact met ons op!

WELL Building Standard

De eerste en enige standaard specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers.

Traditionele certificeringsnormen rond duurzaamheid zijn gericht op energie, water en afval. De WELL Building Standard® richt zich daarentegen specifiek op gezondheid en welzijn van medewerkers met als doel gebouwen die bijdragen aan het bevorderen en beschermen van de gezondheid en het welzijn van gebruikers.

Ondersteuning en begeleiding tijdens het gehele proces

Met een Gap-analysis maken wij inzichtelijk in welke mate het gebouw en uw interieur bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers en waar er ruimte voor verbetering is. Wij kennen de verplichte criteria en weten welke optionele credits meewegen bij het behalen van de door u gewenste classificatie: zilver, goud of platina.

Praktische en concrete adviezen over de zeven WELL-elementen

Wij analyseren en regisseren het proces voor u met verbeteradviezen op de zeven WELL-elementen: Lucht, Water, Voeding, Licht, Fitness, Comfort en Psyche. Deze elementen zijn gebaseerd op medisch-wetenschappelijk onderzoek en vormen de basis van de WELL Building Standard.

Lees meer over de WELL Building Standard of neem contact met ons op voor meer informatie!

EPA- U / EPBD

Een EnergiePrestatieAdvies (Utiliteitsbouw), afgekort EPA-U, is een deskundig en praktisch energieadvies met betrekking op een specifiek object. Het levert u een gedegen en compleet inzicht in de energetische kwaliteit van uw vastgoed op.

De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) is de richtlijn 2002/91/EC (EPBD, 2003) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Overheidsmaatregelen, zoals de EPBD, verplichten u tot steeds meer met betrekking tot het nemen van maatregelen om de energieuitstoot van uw vastgoed te beperken. De huidige wet- en regelgeving schept verplichtingen voor eigenaren van vastgoed op het gebied van de energieprestatie.

Maar naast het voldoen aan de (Europese) wet- en regelgeving brengt inzicht in de energieprestatie van uw gebouwen ook pluspunten met zich mee. Denk hier aan fiscale en kostenbesparende voordelen.

Wilt u weten wat wij in dit kader voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

BOEI®

De BOEI-systematiek is een vastlegging van een situatie zoals die is / wordt aangetroffen. De analogie met een röntgenfoto wordt vaak gebruikt om de systematiek binnen het werkveld van het onderhoud te plaatsen. De röntgenfoto legt vast dat er wat aan de hand is, de specialist bepaalt in overleg met zijn klant wat er moet gebeuren. De systematiek moet leiden tot een integrale inspectie met één inspectieverslag. Daarop volgt een advies. 

De BOEI rapportage en het gezamenlijk genomen besluit leiden tot een uitvoering van onderhoudswerkzaamheden die passen in de lijn BOEI-inspectie, BOEI-advies, BOEI-uitvoering. Het verschil met een gewone traditionele uitvoering is het volgende: waar in het verleden met de uitvoering uitdrukkelijk wordt gekozen om met één discipline de uitvoering ter hand nemen wordt nu gekozen voor een integrale discipline. In het verleden werd de uitvoering neergelegd bij één aannemer of onderaannemer. Vanaf de BOEI-uitvoering zal gekozen worden voor een multidisciplinair team in de uitvoering.

Na de uitvoering treedt de fase van het beheer in. Vanaf dat moment is het gebouw opgenomen in de BOEI-systematiek en wordt het gebouw in een voorgeschreven cyclus beoordeeld.

NEN 1010 / NEN 3140

NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. Bij het plaatsen van nieuwe elektrische laagspanningsinstallaties in bedrijfspanden dient te worden voldaan aan de opleveringsinspectie NEN 1010.

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. De inspectie NEN 3140 helpt u om uw elektrische installaties in de juiste staat te houden en eventuele incidenten, zoals brandgevaar te voorkomen.

Triade Service & Onderhoud voert desgewenst de inspecties voor u uit en voorziet u van een gedegen rapportage. Losstaand, of als onderdeel van onze integrale aanpak. Meer weten? Neem contact met ons op!

NEN 2767

NEN 2767 is de norm voor conditiemeting van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten. Hiermee kan gestuurd worden op prestatie-eisen, zodat een eigenaar of beheerder inzicht heeft in de aanwezige gebreken en weet welke risico’s hij loopt als die niet worden opgelost.

Tijdens de NEN 2767-conditiemeting worden bouwdelen geinventariseerd en wordt de informatie over gebreken aan het bouwdeel van het beheerobject geïnspecteerd en vastgelegd.

Triade Service & Onderhoud voert desgewenst de conditiemeting voor u uit en voorziet u van een gedegen rapportage. Losstaand, of als onderdeel van onze integrale aanpak. Meer weten? Neem contact met ons op!

Disciplines

Of het nu gaat om werktuigbouwkundige installaties, elektrische voorzieningen, lifttechniek en bouwkundig onderhoud, Triade Service & Onderhoud heeft de expertise om u van het juiste onderhoud en service te voorzien. De meest optimale werkwijze is natuurlijk om het totale onderhoud van uw object integraal te coördineren. Door middel van één aanspreekpunt uw volledige (technisch) beheer geborgd. Maar uiteraard is het ook mogelijk om een enkele discipline bij ons onder te brengen. Conventioneel, strategisch, conditiegestuurd of innovatief onderhoud. Per discipline of totaal. Alles is mogelijk. 

Aan werktuigbouwkundige installaties worden (zoals hierboven beschreven) allerlei wettelijke eisen gesteld en uiteraard staan ook de technologische ontwikkelingen op dit vlak niet stil. Bij gebouw gebonden W-installaties kunt u onder meer denken aan:

 • drinkwaterinstallaties,
 • rioleringsinstallaties,
 • gasinstallaties,
 • verwarmingsinstallaties (warmteopwekking, transport en afgifte,
 • warmteterugwinning, WKO installaties,
 • koeling, koudeopwekking,
 • ventilatie (luchtafvoer en toevoer),
 • sanitair
 • distributiesystemen

Onze preferred partner voor de uitvoering van werktuigkundige onderhoud is QLP Onderhoud, een zusterbedrijf van QL Projectburo.

Periodiek Bouwkundig onderhoud, zowel klein- als grootschalig, is van grote invloed op de waarde van uw vastgoed. Enkele (zeker niet alle) aspecten van bouwkundig onderhoud:

 • Schilder- en houtwerk
 • Metselwerk en voegwerk
 • Afvoeren en doorvoeren
 • Reinigen en conservering van oppervlakken
 • Betonherstel

Onze preferred partner voor de uitvoering van bouwkundig onderhoud is Bouwbedrijf de Jonge.

 

Bij elektrotechnisch onderhoud is te denken aan:

 • NEN 1010 / NEN 3140
 • visuele inspecties,
 • opstelpunten,
 • camera- en toegangssystemen,
 • (nood)verlichting,
 • zonnepanelen,
 • laadpalen,
 • sensoring,
 • thermo,
 • data,
 • en overige elektrotechnische installaties.

Onze preferred partner voor de uitvoering van elektrotechnisch onderhoud is TechnoTelematica.

Bij Transporttechniek moet u met name denken aan liften (personen- en goederenliften), gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen en rolpaden.

Op het gebied van (brand)beveiliging en toegang is onderhoud eveneens van groot belang.

 • Brandmeldinstallaties
 • Ontruimingsinstallaties
 • Brandwerende isolatie en applicaties
 • Toegangs- en controlesystemen
 • Beveiligingssystemen

Onderhoud uitgevoerd op deze installaties en systemen is in sommige gevallen al multidisciplinair van aard. Afhankelijk van het type onderhoud maakt Triade Service & Onderhoud gebruik van haar preferred partners of van specialistische partijen.